Contact Us

HEAD OFFICE CONTACT

RORO ZENG
General Manager
roro@moro.com.hk
Mobile: +86 139 2143 1100/+31(0)623627175

HEAD OFFICE ADDRESS

MORO Nanjing Co., Ltd.
Building 1#, 772 Yingtian Street, Jianye district
Nanjing, Jiangsu, China

HOLLAND OFFICE

Roel van de Laar
roel@moro.com.hk
Mob.: +31(0) 6 2034 1845